MÁY NANO ALKALINE HYDROGEN OH- (MODEL NEW KÈM TỦ CƯỜNG LỰC)

Model: NANO ALKALINE UV (có đèn tia cực tím diệt khuẩn)
Số cấp lọc: 04 CẤP
Nguồn nước: Lọc nước giếng khoan, lọc nước máy, nước mưa.
Công dụng: Nước điện giải, kiềm hóa nước, lọc nước uống ngay.
Giá: Liên hệ