Bộ lọc nước 3 cấp 10in BIMICOM

Với cấu trúc khi trên thì chức năng của bộ lọc mang lại cũng cực kỳ cao cho người dùng. Thiết bị sẽ loại bộ tuyệt đối các tạp chất cho người dùng. Thêm vào đó, bộ lọc thô 3 cấp 10 inch có chất lượng cao, không gây ảnh hưởng sức khỏe. Lọc nước nhanh chóng và cực kỳ tiện lợi khi sử dụng. Tiết kiệm lượng nước khá cao khi dùng bộ lọc 10 inch này.
Giá: Liên hệ